wrpo_20

Szukaj

Idź do treści


Szpital Powiatowy w Wyrzysku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Logo Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Realizuje projekt pod tyułem: Powiatowy Szpital w Wyrzysku - kluczowym ośrodkiem rehabilitacyjnym północnej Wielkopolski dla osób po udarze mózgu i szansą na ich powrót do pracy

Źródło finansowania:

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: 6 Rynek pracy
Działanie: 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Poddziałanie: 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne


Okres realizacji:  od 02-06-2020r. do 31-05-2023 r.

Wartość projektu: 2 202 498,11 PLN

Finansowanie:

  • 1 872 123,39 zł płatność ze środków europejskich
  • 219 874,72 zł dotacja celowa z budżetu krajowego
  • 110 500,00 zł wkład własny beneficjenta

Powrót do treści | Wróć do menu głównego